Oferta

Krzewy róż w wiązkach

Krzewy róż z odkrytym systemem korzeniowym (tzw. goły korzeń)

Krzewy róż z z zapakowanym systemem korzeniowym

Krzewy róż z z zapakowanym systemem korzeniowym